Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Universitat d'estiu: educant en la participació.L'educació és un dret fonamental reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i en la Convenció sobre els Drets del Xiquet de 1989. Així mateix, a més d'un dret i una responsabilitat internacional compartida i reconeguda, aquesta constitueix un instrument que permet a la ciutadania participar en la societat de manera activa i eficaç.
El terme «educació» té un vast significat, però podem parlar d'un procés materialitzat en una sèrie de coneixements adquirits, que produeixen determinats canvis d’àmbit social, intel•lectual i emocional segons la conscienciació personal.

Amb aquest curs revisarem i analitzarem el concepte educatiu i, a més, exposarem bones pràctiques dutes a terme amb èxit. Quatre seran els eixos vertebradors sobre els quals versarà el curs:

- L'educació formal, observant les directrius del sistema educatiu institucionalitzat, tant directament com transversalment.

- Xiquets i xiquetes com a subjecte educatiu, presentant la infància com a actuant i ciutadana de ple dret, en compte d'objecte de l'educació;

- Literatura: eix fonamental de l'aprenentatge, tractant el paper literari davant de l'auge dels clubs de lectura infantils, teràpies de contes, tallers de lectura relaxant o literatura creativa.

- Innovació des del punt de vista educatiu, valent-se de l'originalitat i de la recerca de nous recursos didàctics que resulten atractius per a propiciar i fomentar l'aprenentatge.

Més informació a l'enllaç.