Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Compromís pel territori


PARLAMENT DE COMPROMÍS PEL TERRITORI

5 DE MAIG DE 2007

El territori com la cultura no és una mercaderia, és un patrimoni col·lectiu, nostre, intrínsecament associat, en la diversitat dels seus paisatges, a la nostra identitat com a poble, perquè la cultura deixa la seua empremta al territori, i en ell es repleguen i registren els valors, les actituds, les decisions (individuals i col·lectives) d'aquells que hi viuen, generació darrere generació.

Al País Valencià, l'actual govern de la Generalitat Valenciana menysprea el nostre patrimoni natural i cultural, i espolia els nostres recursos com ara l’aigua, mentre manipula a l’opinió pública i menteix descaradament.

Els paisatges costaners, les hortes de les planures litorals, i fins i tot les valls interiors estan desapareixen sota la metàstasi d'asfalt i ciment que amenaça amb transformar les nostres comarques en parcs temàtics o trasters, segons convinga conrear adossats amb camp de golf o posar un abocador de residus tòxics i perillosos.

L'actual govern valencià està promovent aquesta orgia d'asfalt i desficaci des de la manipulació informativa i ens l'esta imposant amb la lògica del "rodillo" (corró), amb lleis com la derogada LRAU o la nova LUV fetes per afavorir l’interès general, això sí, dels especuladors i dels corruptes.

Al País Valencià, l'actual govern de la Generalitat Valenciana menysprea el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics, coartant els drets a la informació i la participació, o bé, deformant-los fins convertir-los en inútils.

Al País Valencià, l'actual govern de la Generalitat Valenciana ha apostat ja fa temps per un model urbanístic basat en la desordenació territorial, l’arbitrarietat governamental, el clientelisme i la corrupció institucionalitzada.

Una altra política de gestió del territori és possible i una altra manera de fer política és imprescindible; i en la situació d'emergència ambiental i democràtica en la qual ens trobem, fer aquest canvi és necessari.

Cal estendre una nova cultura del territori i, especialment, una nova cultura de la ciutadania: el vot no és un xec en blanc que es renegocia cada 4 anys.

Per tot això exigim que es pose en marxa una moratòria urbanística ja, i que s'obriga un espai pel debat social, transparent i obert, per tal d’avaluar cap on anem, consensuar on volem anar i canviar el rumb.

Per una legislació que defenga el territori i els seus valors ecològics, socials i culturals, i ens protegisca com a ciutadans front l'especulació, la corrupció i l'arbitrarietat.

Per un model territorial i urbanístic que millore la qualitat de vida de la ciutadania i solucione els problemes reals de la gent, com ara l'accés a una vivenda digna.

Per una política que previnga el malbaratament dels recursos naturals, socials i públics.

EL CANVI ÉS NECESSARI I, ESTEM CONVENÇUTS QUE, TOTS PLEGATS, EL FAREM POSSIBLE.