Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Encetem una nova etapa d’ACPV a Alacant

Han passat molts anys des del dia que dos joves: Eliseu Climent i Sanchis Guarner vingueren a Alacant per buscar un local on ubicar una xicoteta delegació d’ACPV. Des de llavors Alacant, encara que de vegades maltractat ha estat capaç de mantenir-se fructíferament dempeus malgrat la ponentada. Per això, és molt important donar les gràcies a totes les persones sòcies pel recolzament. Sempre és un plaer comptar amb persones que lluiten i ens transmeten força per lluitar per la defensa de la democràcia i de la nostra terra.

Alacant, com apuntava el rei Pere el Cerimoniós, constitueix "la clau del regne”per tant és important consolidar un projecte de dignitat nacional i futur; Per això, el Casal d’Alacant tanca les seues portes per a obrir pròximament unes altres molt més grans i millors.

Aquest és un projecte ben arriscat, ambiciós i únic a la ciutat d’Alacant, per això ens agradaria comptar amb el vostre recolzament en aquesta nova etapa, de la qual us anirem informant.

Mentre ho enllestim tot, i tenim preparada la ubicació definitiva, estarem en un primer lloc de transició ens podreu trobar per a l’atenció al públic:

Al Centre 14 (C/ Llauradors 3a planta- Hotel d’associacions del CJA-965149698).Encara que aprofitem per recordar-vos el nostre correu electrònic i el telèfon que continuen sent el mateix.

-casaldalacant@acpv.cat
-965205667

PER UNA TELEVISIÓ SENSE FRONTERES

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA
PER UNA TELEVISIÓ SENSE FRONTERES
PER TV3 AL PAÍS VALENCIÀ


Dia: 17 de febrer de 2009.
Hora: 20:00 h.
Lloc: Seu Universitaria d’Alacant. Sala Rafael Altamira.
C/ Ramón i Cajal 14. Alacant.Benvolgut amic / Benvolguda amiga:
El tema és important. Molt important. Al meu entendre -i estic segur que també al vostre-, decisiu per al nostre futur. Es tracta de TV3. Com sabeu, el govern de la Generalitat valenciana ha decidit tancar definitivament TV3 (malgrat que el de la Generalitat catalana ja ha posat Canal 9 a Catalunya): de mo­ment, ja ha tancat els repetidors de la Carrasqueta, Llosa de Ranes i Alginet (que donen cobertura a l’Alacantí, la Costera i la Ribera Alta, respectivament) i, a més, han multat Acció Cultural amb 700.000 euros. Evidentment, la voluntat del Govern valencià és tancar també la resta de repetidors i incrementar la multa a Acció Cultural. Però el tema va més enllà de TV3, molt més enllà. Com sabeu, en el món glo­balitzat que ens toca viure, només les comunitats amb una cohesió interna potent podrem sobreviure En aquest sentit, la nostra llengua ("el nostre valencià, el català de tots", que deia Enric Valor), si no té ins­truments de comunicació, i malgrat els esforços que fem tots dia a dia, tindrà un futur més que dubtós. Mirem si no quina llengua hi ha en la majoria de quioscos o de televisions. El Govern valencià hauria de tenir com a prioritat salvar les nostres senyes d’identitat. Però no ho fa. I tenim un exemple recent i sig­nificatiu de la seua actitud: el president Camps acaba d'explicitar que mai més no se l'anomene "Francesc": diu que és "Francisco" només. Ja no accepta ni tan sols el bilingüisme! És obvi que per salvar la llengua cal una major cohesió comunicativa i cultural (i també econòmica) entre els territoris de Cata­lunya, el País Valencià i les Illes Balears. I això també hauria de ser una altra prioritat del Govern valen­cià. Però el president Camps, mentre que ja s’ha reunit més de cinquanta vegades amb el president murcià, no ho ha fet ni una sola amb els presidents català o balear.
Com deia Joan Fuster, no volen que mirem al nord. No volen que mirem cap a Europa. Però és justament d’Europa, d’on pot eixir la solució a aquest trist atemptat a la llibertat d’informació i a la llengua. Per què d’Europa? Doncs perquè el Congrés espanyol va aprovar l’any 2000 la Carta Eu­ropea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual afirma que “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Es comprometen, a més, a ga­rantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària” (article 11.2). Es tracta senzillament d’aplicar aquest text aprovat pel Congrés espanyol, de reclamar directament al Congrés de Diputats de Madrid que s’intercanvien totes les televisions en llengua catala­na, fetes 2 des de Catalunya, València i Balears (les que hi ha i les que vindran). Per tant, que una per­sona d’Alcoi, Vinaròs o Castelló puga veure no només TV3, Canal 9.. sinó també IB3, la televisió de Ma­llorca... I com? Doncs mitjançant una Iniciativa Legislativa Popular, una possibilitat contemplada per la llei espanyola. Aquesta Iniciativa permet presentar propostes de llei sempre que tinguen el suport d’un mínim de 500.000 signatures de tot l’estat. L’objectiu és, òbviament, difícil, però el pas que podem fer és històric. Deixeu-me que us diga que la vida només té sentit viure-la per a projectes importants.

El nostre poble, la nostra gent, els postres avantpassats sempre han dit i diuen “voler és poder”: és, en definitiva, el “we can” d’Obama, l’inimaginable i, per sort, actual president dels EUA. Us anime a deixar el pessimisme i treballar tots junts per a aconseguir un objectiu importantíssim. Malgrat el que va dir el comte-duc d’Olivares -“los valencianos son gente muelle”-, hem de trencar aquest mite, com l’han trencat tanta gent de la nostra història, des de Vicent Peris (que encapçalà les Germanies), passant per Joan Baptista Basset (el nostre general maulet) o Joan Baptista Peset (rector de la Universitat de Valèn­cia, víctima de la dictadura). Gràcies a la pressió popular hem liquidat entre tots l’absurd projecte de fer l’assignatura de Ciutadania en anglès i ara, amb la nostra pressió popular, guanyarem també un espai de llibertat i una major normalitat de la nostra llengua.

Tots tenim un lloc en aquest projecte, tots som necessaris per fer-lo realitat. Per això us convoque, a vós i als vostres amics, a una reunió per tal de tractar aquests temes amb els representants d’Acció Cultural que hi acudiran.
Endavant.Eliseu Climent
President d’ACPV

REMOVENT CONSCIÈNCIES: JORNADES SOBRE LA TRANSGRESSIÓ CÍVICA

REMOVENT CONSCIÈNCIES: JORNADES SOBRE LA TRANSGRESSIÓ CÍVICA

Fraga (Baix Cinca), divendres 27-02-09 i dissabte 28-02-09


Eixida: Divendres 27 de febrer a les 10h del matí des de la Plaça Sant Agustí de València.

Tornada: Diumenge 29 de febrer després de migdia.

Preu: 115€ (no socis d’ACPV)i 100€ (socis d’ACPV):inclou transport,
allotjament i assistència a les jornades.

Data límit per a fer la inscripció: 9 de febrer. Places limitades.


Inscripcions:


jacintarubio@acpv.cat
Tel. 96 315 77 99, ext 221 (pregunteu per Juli Romaguera)

Per a més informació també podeu contactar amb el Casal d’ACPV de Fraga: fraga@acpv.cat


ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
EDIFICI OCTUBRE CCC
C/SANT FERRAN, 12
96 315 77 99
46001-VALÈNCIA