Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Bones Festes. Sí a TV3


Benvolguts/-udes companys i companyes,

En primer lloc, donar-li les gràcies a Jaume Varó de El Campello qui ens ha fet i personalitzat esta felicitació de nadal tan bonica amb la qual us desitgem que tingueu molt Bon Nadal, i una any ple de felicitat, de llibertat d’expressió, de dret a la pluralitat informativa i amb TV3 (33, 3/24 i 300)

Informa’t a la delegació d’ACPV a Alacant de tots els actes que farem per la llibertat d’expressió.

965 20 56 67 ó casaldalalacant@acpv.cat o http://casaldalacant.blogspot.com

Resolució del Clautre del IES Verge del Remei


Davant el tancament del repetidor de TV3 al cim de la Carrasqueta per part del govern valencià del PP, el claustre de professors de l’ Institut Verge del Remei d’Alacant vol manifestar el seu rebuig a aquest atac a la llibertat d’expressió i al dret ciutadà a rebre una informació objectiva en la nostra llengua.

No es comprén perquè, després de vint anys d’emissions de la televisió catalana a les nostres terres, justament ara, es pren aquesta mesura antidemocràtica que recorda altres temps. Des d’ací continuem reivindicant els nostres drets constitucionals més elementals: el respecte a la nostra llengua i a la nostra cultura.

Criteri, amb TV3La recepció Tv3 ha estat prohibida al País Valencià!! Per la llibertat d?expressió, NO al tancament!

La Carrasqueta, el PP i el Govern català

La Carrasqueta, el PP i el Govern català

El 9 de desembre, diumenge, a quarts d'onze la nit, es va produir el que era una mort anunciada: tècnics de la Generalitat valenciana van apagar l'emissor del senyal de TV3 que hi ha a la serra de la Carrasqueta, al terme municipal de Xixona, a la comarca de l'Alacantí, i van desmuntar i precintar l'equip, en compliment de l'ordre de tancament forçós d'aquestes emissions que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) s'havia negat a executar. Cal recordar que l'esmentada ordre deriva d'un expedient administratiu que també condemna ACPV a una multa de 300.000 €: som, per tant, davant d'una decisió política, no de cap sentència judicial. I per primera vegada en 23 anys, TV3 ja no es pot veure a bona part de les terres d'Alacant.
El primer que cal destacar és l'absoluta coherència del Govern valencià del PP: des del primer moment, les seues paraules i fets han anat en l'única direcció d'afirmar la decisió de tancar TV3 al País Valencià i de dur a terme totes les passes necessàries per a fer-ho, i de manera ràpida. Però durant molts mesos ACPV ha hagut de sentir com li deien que no es tancaria TV3. Bé, ja tenim ací el resultat de tot plegat. El que és més greu, però, és que alguns han preferit creure el PP valencià abans que ACPV.
El segon punt és que el Govern català no ha sabut aturar el tancament i, d'altra banda i al mateix temps, no ha parat d'afirmar que les negociacions anaven bé. Bé? Com poden anar bé si, de moment, l'únic resultat concret és que TV3 ja no es veu a Alacant i que el Govern valencià ha aconseguit 2 múltiplexs (és a dir, 8 canals més de lliure disposició!), i tot gratuïtament, sense cap concessió per la seua banda? O bé han estat enganyats, o bé s'han deixat enganyar: en qualsevol dels dos casos, quina opinió creieu que em poden merèixer els polítics que des del Govern de Catalunya han gestionat aquest tema, vist el resultat? És que no podien fer-hi res? I tant que podien: com a mínim, dir que les coses no anaven bé, perquè dir que tot va bé en aquest context només ajuda, objectivament, a desmobilitzar.
Aquests són els fets. Ara, ACPV ha d'estudiar com afronta la situació. Però també el Govern de Catalunya haurà de valorar què pensa fer a partir d'ara. Si es que pensa fer-hi alguna cosa, és clar.

Toni Gisbert

Coordinador d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

APLEC EN L'ALT DE LA CARRASQUETA EN DEFENSA DE TV3
Gabinet de Premsa
Tlf. 620866763

______________________________________________________________________________________________________________

ESQUERRA ORGANITZA UN APLEC EN L'ALT DE LA CARRASQUETA EN DEFENSA DE TV3


Esquerra-Xixona i les JERPV han organitzat un aplec festiu i reivindicatiu en defensa de la llibertat d'expressió i del dret del poble valencià a veure les emissions de TV3, després del tancament del repetidor de la Carrasqueta a instàncies del govern del PP. L'aplec serà el proper DIUMENGE 23 DE DESEMBRE, en l'esplanada de l'alt de la Carrasqueta. A les 10 hores es farà una marxa a peu cap al repetidor i posteriorment i es farà un esmorzar de cabasset.


Segons ha declarat
Joan de Déu Martines, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Xixona, "amb aquest acte volem expressar l'aposta de tots els xixonencs i ciutadans de la comarca de l'Alacantí per la llibertat de les persones de veure el canal de televisió que desitgen. El govern valencià no és ningú per a posar traves a la comunicació, i més si el canal en qüestió emet en la nostra llengua, el català, i ens trobem en una Europa unida que no admet fronteres comunicatives. El tancament de TV3 és propi de regímens autoritaris, com el de Putin o Chávez, que tanquen canals que no els són afins".


Xixona, 19 de desembre de 2007

Campanya: La diputació d'Alacant en valencià

La ciutadania alacantina s’està mobilitzant en una campanya a favor de l’ús del valencià en la diputació d’Alacant. Actualment els nivells de desús de la nostra llengua per part d’aquesta institució són pràcticament antiestatutaris i obliden sistemàticament la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Canvia els camps entre "[" i "]" i envia-ho a registro@dip-alicante.es amb l'assumpte: "Per què no en valencià?". re-envieu aquest mail als vostres contactes.

Senyor president de la Diputació d'Alacant,


Sóc valencià/ana que visc a [CIUTAT] i treballe a [CIUTAT], un dels municipis pertanyents a l'àmbit d'actuació de la diputació que vosté presideix.
Com bé sap els valencianoparlants tenim drets lingüístics que legalment recull la Llei d'Ús i ensenyament del valencià des de l'any 1983 gràcies a l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola.

També sap que les institucions democràtiques valencianes, com la que presideix, han de complir els manaments legals vigents i és en aquest punt on, com a ciutadà, entenc, veig i comprove que la diputació d'Alacant no compleix el precepte bàsic i essencial de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià quan diu: Especial protecció i promoció del valencià".

És per això que li eleve la meua queixa per la inapreciable i insuficient promoció i ús de la llengua que és oficial i pròpia a la nostra comunitat autònoma: el valencià.
Així mateix li demane la contestació que considere pertinent i li oferesc la meua col·laboració en tot allò que ajude a guanyar qüotes de llibertat, justícia i equitat lingüística.
Ben cordialment,

[NOM I COGNOMS]


[ADREÇA]

Síndic de Greuges

Benvolguts/-udes companys/es, us adjuntem dos documents, amb els escrits que volem presentar massivament al Síndic de Greuges.

Com veureu, hi ha un escrit més llarg i altre més curt, qualsevol dels dos és vàlid. Presentarem el primer a mode explicatiu, i l'altre més curt, per a facilitar la campanya.

No us oblideu de signar el full, ja que és necessari per a fer lliurament en el Síndic. Els/les qui vulgueu fotocòpies ens les podeu sol·licitar i passar a arreplegar-les al Casal Jaume I (C/Elda 17), i també al Consell de la Joventut d’Alacant (C/Llauradors 14).

Podeu fer lliurament les queixes signades als següents llocs.

-Casal Jaume I (C/Elda 17),

-Consell de la Joventut d’Alacant (C/llauradors 14).

-Secretariat de Promoció del València (Universitat d’Alacant).

Si qualsevol entitat vol col·laborar en la difusió i recepció de queixes que ens ho faça saber per a donar-li la major difusió possible.

El lliurament en el Síndic de Greuges està previst para el dia 12 de gener. Pel que arreplegarem totes les fulles signades el 10 de gener.


Qualsevol dubte no dubteu en preguntar-nos.Continuarem informant-vos de les diferents activitats i mobilitzacions que es vagen organitzant.

Atentament,

Delegació d’ACPV a Alacant

965 20 56 67 ó casaldalacant@acpv.cat

-----

Jo____________________________________________________

amb document d’identitat número_________________________

I amb adreça a__________________________________________

CP:_________________de la ciutat d_______________________

Exposició de la queixa:

Des de fa més de 20 anys estic veien TV3 sense cap problema, i des de fa 1 anys a traves de la TDT rebia els canalsTv3, 33, 3/24, 300,

A les deu de la nit del diumenge 9 de desembre, funcionaris de la Generalitat Valenciana van procedir al precintat i tancament del repetidor que ACPV té a la Serra de la Carrasqueta (Alacantí). Pel que des d’este dia no puc veure cap d’ estos canals. Vulnerant la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió.

Sol·licitud:

Que la Generaliat Valenciana torne a posar en marxa les emissions d’ estes cadenes al País Valencià.

Alacant, a de de 200__

(Signat)

A/A Síndic de Greuges C/ Carrer Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant.-----


............................................................................, major d’edat, amb document d’identitat núm. ..........................., veí/veïna d ......................................................., i amb domicili a ..................................................., davant el Síndic de Greuges comparec i DIC:

Que com és notori la Generalitat Valenciana a traves de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, ha obert un expedient sancionador a l’entitat cultural Acció Cultural del País Valencià, per les emissions de la Televisió Pública Catalana a aquestes terres, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià. Havent-se acordat com mesura provisional el cessament de les emissions.

Que en concordància amb l’anterior, la nit del passat nou de desembre del corrent, funcionaris de la Generalitat Valenciana entraren al repetidor situat al paratge Pou de les Neus, a la Serra de la Carrasqueta i precintaren els equips electronics, tallant-se lògicament des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que des de fa més de vint anys es rebia amb total normalitat a aquestes terres.

Amb eixa acció entenem s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a i d de la CE. a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, drets que d’acord amb la Constitució no poden restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa. Segons la CE, només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

D’altra part, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries recollit a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol:

Art.11 2. Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. Se comprometen, además, a velar por que no se imponga a la prensa escrita ninguna restricción a la libertad de expresión y a la libre circulación de información en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria. El ejercicio de las libertades mencionadas anteriormente, que entraña deberes y responsabilidades, puede ser sometido a ciertos trámites, condiciones restricciones o sanciones previstos por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de la delincuencia, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

També resulta contraria a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE, després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que inclou la llibertat de prestació de serveis televisius en el territori UE. Aquest tractat garanteix doncs la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE. Segons la seua regulació, està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.

L’administració actua des d’una situació de feblesa jurídica realment temerària: seria necessari per a la resolució del cas el recurs a la qüestió d’inconstitucionalitat al que esta sotmesa la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat per determinar el marc competencial de l’administració valenciana actuant; podria també plantejar-se un recurs de prejudicialitat davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per veure quina interpretació s’ha de donar al dret intern a la vista de les disposicions del Tractat de la Unió i finalment, cabria fins i tot un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa, per vulneració del contingut de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, Conveni Internacional d’abast regional europeu també aplicable al cas.

El propi Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de València, va dictar el passat 20 d’abril una resolució, relativa a l’autorització d’entrada derivada del mateix expedient i respecte el repetidor de televisió ubicat en la província de València, al cim del Montdúver, per la qual es denegava l’autorització d’entrada per resultar desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perquè no s’apreciava cap dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perquè s’emeten programes d’una televisió pública d’una comunitat autònoma i no d’una televisió clandestina i perquè pel contrari, de tancar, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjà de difusió.

Que a més a més al temps que s’ha dut a terme l’execució forçosa d’eixa ordre de cessament, el Govern valencià i el Govern català exposen públicament als mitjans de comunicació que s’esta negociant per a que les televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.

És per tot l’anterior i pel contrasentit i burla de les institucions significa, que sol·licitem la intervenció del Síndic de Greuge, per a que conmine a la Generalitat Valenciana a que respecte els esmentats drets; deixant de ser aixafats i, al temps que es negocia s’impedeix l’emissió, resultant com unica perjudicada la ciutadania.

Alacant, a dihuit de desembre de 2007.

Signat.

SÍNDIC DE GREUGES

Cr. Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant.-----

Cursos de valencià

Curs nivell Oral:

Edició: 1
Dies: Dilluns i divendres
Horari: 20 a 22h.
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 2
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 16 a 18h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 3
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 18 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€


Curs nivell Elemental:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 2
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: 16 a 18h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 3
Dies: Dilluns i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


Curs nivell Mitjà:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 18 a 20h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 2
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: 20 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 3
Dies: Dilluns i dijous
Horari: 18 a 20h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 4
Dies: Dimecres i divendres
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


Curs nivell Superior:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


60 hores
Inici: setmana del 14 de gener.
Nº Compte
La Caixa
Entitat 2100
Oficina 2106
CC 07
Nº Compte 0200213457

Cartes d'opinió al Diario Información


18-12-2007

http://www.diarioinformacion.com/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=17950&pRef=2263_0_0__Cartas

Barbaritat valenciana

El vicepresidente del gobierno valenciano, Vicente Rambla, se equivoca al exigir a TV3 que pida disculpas a la sociedad valenciana. A mí, no. Y a muchos que, como yo, veíamos la TV3, tampoco. No nos consideramos agraviados.
Al parecer, Vicente Rambla se sintió ofendido porque en una entrevista realizada el conseller de Cultura de Catalunya, apareció una pancarta donde se leía: «Barbaritat valenciana», pancarta que en Valencia se ve con cierta frecuencia.
Los ciudadanos valencianos que seguíamos la TV3 estamos de acuerdo con la pancarta. No desprestigia una cadena de televisión a un gobierno, se desprestigia él solo con sus despóticas y antidemocráticas acciones. Y como ciudadana valenciana le debo exigir que sea usted el que se disculpe ante su ciudadanía por el cierre del repetidor de la Carrasqueta.
Rectifique, que es de sabios.

Pilar González Ruiz


15-12-2007

http://www.diarioinformacion.com/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=17928&pRef=2263_0_0__Cartas

¿TV3 por qué?

Mientras TV3 siga emitiendo en la Comunidad Valenciana seguiremos teniendo claro lo que es una televisión de calidad. Si finalmente consiguen privarnos de la señal de TV3 en una decisión dictatorial, antidemocrática y sin precedentes, nos impidan que sigamos comparándola con C9 y conseguirán así cortar el problema de raíz. Esta es la única conclusión a la que se puede llegar ya que hasta el momento sólo han habido opiniones y movimientos de apoyo a la continuidad de las emisiones y no al contrario. Quizás lo que pretenden es que no podamos, ni tan siquiera, plantearnos si el dinero que se destina a la financión de C9 está bien invertido o no. Menudos cabezas cuadradas los que pretenden no escuchar al pueblo. Que nos expliquen al menos por qué quieren privarnos de disfrutar de una televisión coherente, descentralizada y representativa del pueblo que la hace posible. Seguramente luego, estos mismos individuos que ahora nos gobiernan, nos harán creer que los catalanes son los separatistas y los que cierran sus puertas a lo que viene de fuera.

Marc Oliver Palacín


14-12-2007

http://www.diarioinformacion.com/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=17916&pRef=2263_0_0__Cartas

Sí al repetidor de TV3

El señor Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, y según información emitida por algunos medios, entre otros el diario INFORMACION, ha ordenado apagar el repetidor instalado en la Carrasqueta que retransmitía la programación de TV3.
La actitud de esta decisión me parece deplorable pues da la impresión de que volvemos a la censura y a la dictadura, tal vez añorada por algún militante del PP.
Los programas emitidos por TV3 son mejores que los de la TVV, según opinión generalizada, así que los responsables valencianos, al parecer, no han hallado otro modo de evitar esa competencia y han tomado la decisión de cerrar el repetidor de TV3.
Esta actitud no parece ser un acto democrático sino más bien dictatorial. Creo que la valentía se ha de demostrar mejorando la programación e intentando aprender de TV3, pero han optado por lo más sencillo: cerrar el citado repetidor.
En las dictaduras se tapa la boca al demócrata, así no hay competencia ni tampoco una mejor oferta al ciudadano.
En algunas retransmisiones realizadas por el bodrio de Canal 9, es penoso oír las patadas al diccionario valenciano, creo sería bueno que fueran a la escuela, así tendrían la posibilidad de mejorar su preparación.

Albert Llibertat Navarra Maciá

Solidaritat amb el País Valencià

Les Illes Balears també es solidaritzen amb la campanya d'Acció Cultural del País Valencià a avor de les emissions de TV3.


Cartell per ajudar a pagar la multa imposada sobre Acció Cultural per repetir el senyal de TV3.Membres del Consell de la Joventut de les Illes Balears amb les xapes de suport a Acció Cultural. Tothom a favor de la llibertat d'expressió.

Imatges de l'Assemblea General i Oberta pel tancament de TV3


Des de la delegació d’ACPV a Alacant, volem agrair a tots/es els/les assitents a la passada reunió del dia 14 de desembre així com a tots/es qui ens heu enviat correus electònics de recolzament.Podeu veure un recull d'imatges de l'assemblea aquí.

Taller de Cabuts

El taller de cabuts ja es troba molt propet d'acabar. Esperem, just per reis, poder disfrutar dels cabuts aconseguits.Podeu veure un recull d'imatges aquí.

Envia mails per recuperar TV3

CAMPANYA ENVIAMENT CORREUS ELECTRÒNICS

Acció Cultural del País Valencià us anima a dur a terme una nova actuació davant l'atemptat greu contra la llibertat d'expressió que ha suposat el tancament del repetidor de la TV3 de la Carrasqueta que emetia durant més de 20 anys sense interrupció en la zona d’Alacant.

Envieu els textos que us proposem a les següents adreces electròniques per mostrar la vostra indignació davant uns fets tan greus.

Per tal de que la campanya puga ser més efectiva us propossem fer enviaments coordinats per tal de saturar els correus electrònics de les distintes administracions.

Encara que podeu enviar-lo qualsevol dia la nostra proposta és: Tots els dimecres a les 12:00 i a les 18:00.


PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, Sr. Francisco Camps

http://www.pre.gva.es/val/buzon.htm

“Volem TV3, C33, 3/24 i 300 al País Valencià!

Arxiveu l’expedient i la multa a Acció Cultural, i torneu a obrir TV3, C33, 3/24 i 300 a Alacant!”


PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, Sr. José Montilla

gbpresident.presidencia@gencat.net

“Volem TV3, C33, 3/24 i 300 al País Valencià!

No accepteu un acord que no respecte el que s’ha aconseguit aquests 20 anys!”


MINISTERI D'INDÚSTRIA, Sr. Joan Clos

https://registrotelematico.mityc.es/aplicaciones/infoabonados/InfoSia.aspx

“Volem TV3, C33, 3/24 i 300 al País Valencià!

Legalitzeu les emissions de TV3, C33, 3/24 i 300 al País Valencià!”

VOLEM TV3, Canal 33, 3/24 i 300, PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

REENVIA AQUEST MAIL A GENT QUE PUGA ESTAR INTERESSADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuarem enviant-vos les propostes que estem treballant, així com recordaros que qualsevol proposta o iniciativa que volgueu fer-nos arribar, la treballarem, o li donarem difusió a les activitats que es fan des de distintes organitzacions. També tornem a agrair a tots i totes qui esteu col·laborant escrivint articles d’opinió i cartes al director als diferents mitjans de comunicació.

TOTES I TOTS PER LA DIGNITAT DEL NOSTRE PAÍS, PER LA DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I LA LLIBERTAT A LA PLURALITAT INFORMATIVA.

Projecció de Tirant lo Blanc, de Vicente ArandaLloc: Casal Jaume I d'Alacant, c/ Elda 17


Horari: dimarts 18 de desembre, a les 19.30h

Projecció de La vida de Brian, dels Monthy PhytonLloc: Casal Jaume I d'Alacant, c/ Elda 17

Horari: dijous 13 de desembre, a les 19.30h

Reunió per TV3

Benvolguts/-udes amics i amigues,

Com ja sabeu, el repetidor de la Carrasqueta fou tancat amb nocturnitat, el passat diumenge a les 22 hores. El primer pas fou donar tota la difussio possible als mitjans i a les persones com vosaltres que ens heu demostrar l’interés, el recolzament i la vostra actitud de lluita per la defensa de la democràcia i la llibertat d’expressió.

Ara, i per a coordinar-nos entre totes les forces, des del Casal Jaume I d’Alacant hem convocat una assemblea general amb caràcter d’urgència, per a persones sòcies i simpatizants així com per a totes les organitzacions que vulguen participar i poder debatre i decidir entre tots i totes els passos a seguir des de la comarca de l’ Alacanti.

L’assemblea serà el proper divendres 14 de desembre a les 19:00 h, al Casal Jaume I d’Alacant (C/ Elda 17, Alacant).

Hi haurà un servei de ludoteca per a xiquets i xiquetes per si algú vol venir acompanyat.

Ens agradaria comptar amb la vostra presència, així com també us preguem que feu extensible aquesta invitació a les persones que considereu puguen estar interessades.

"O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble”

O ara, o mai!"

Per la dignitat del nostre país i la nostra llengua ens veiem el divendres!

Delegació d’ACPV a Alacant

965 20 56 67 casaldalacant@acpv.cat

Coral de l'IES Enric Valor al Casal: dijous 13 a les 10h.

CORAL DE L'IES ENRIC VALOR

Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO


PROGRAMA
  • Bon dia: El Pets

  • Instants del temps: Sopa de Cabra

  • O Tannenbaum: Popular d'Alemanya

  • Ya se van los Pastores: Popular de Lleó

  • Joia en el Món: Georg Friedrich Händel

  • Navidad Pobre: Santiago Quinto Serna

  • Vois sur ton chemin: Christophe Barratier/Bruno Coulais

  • Los Ángeles y los Pastores: Popular de França


Dirigeix: Rosabel

Torregrosa i Lillo


Lloc: Casal Jaume I d'Alacant, c/Elda 17

Dia i hora: dijous 13 a les 10h del matí

Cobertura del tall del repetidor de La Carrasqueta

El tall de les emissions afecta sobretot Alacant i Elx

Alcoi i Benidorm veuen TV3 en analògic

El tancament del repetidor de la Carrasqueta implica que es deixa de veure l'emissió via TDT dels quatre canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en bona part de les comarques del sud, afectant sobretot les ciutats d'Alacant i Elx i el seu entorn geogràfic. Pel nord, Cocentaina marca el límit de les emissions afectades. Alcoi i Benidorm, però, continuen veient TV3 en analògic, no en la TDT, gràcies als repetidors propis de l'Alcoià i La Marina.

Això és així perquè el precinte dels aparells afecta els emissors directes que difonen la senyal però no el transport de la mateixa. En el cas de Cocentaina part de la ciutat veu encara les emissions i una altra part no ja que enfoquen a repetidors diferents.

Notícia treta de VilaWeb.

Entrevista de TV3 al Casal

Aquesta imatge es correspon amb l'entrevista que els càmeres de TV3 realitzaren als socis d'Acció Cultural a la ciutat d'Alacant. Indignats i sorpresos pel tancament del repetidor de La Carraquesta, vengueren al Casal a demanar explicacions i a oferir-se per aconseguir restaurar els nostres drets.

Sabeu, però, quina és la contradicció més graciosa? Aquesta entrevista, que han fet als socis del Casal Jaume I d'Alacant, nosaltres no la podrem veure :(

Tenim un petit recull d'imatges a: http://picasaweb.google.com/sepharad02/TV3Casal

Actualització: Enllaç on ix l'entrevista al Casal http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/cercamedies.jsp?c_paraula=porca%2520miseria%2520a%2520mitges

LA GENERALITAT HA CONSUMAT L’ATAC A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I A LA PLURALITAT INFORMATIVA DELS VALENCIANS MÉS GREU DE LA DEMOCRÀCIA

València, 10 de desembre de 2007

NOTA DE PREMSA

ACPV: “AMB EL TANCAMENT DE LA CARRASQUETA LA GENERALITAT HA CONSUMAT L’ATAC A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I A LA PLURALITAT INFORMATIVA DELS VALENCIANS MÉS GREU DE LA DEMOCRÀCIA”

Funcionaris de la Generalitat tanquen amb nocturnitat i sense avís previ el repetidor que ACPV té a la Serra de la Carrasqueta (Alacantí)

Contràriament a l’anterior intent de tancament, el passat 27 d’abril, en aquesta ocasió la Generalitat Valenciana ha procedit a l’accès forcòs a les intal·lacions sense el permís pertinent del propietari de les mateixes, ACPV. El Consell ha pretés que la veu de protesta de milers de valencians i valencianes no s’escoltara aquesta vegada i deixara en evidència l’atac antidemocràtic del PP valencià als drets més elementals a qualsevol societat democràtica, el dret a la llibertat d’expressió i el dret a la llibertat informativa, i a la normalització de la nostra llengua al País Valencià.

Des d’anit a les deu –i després de més de vint anys– la senyal de TV3 no arriba al sud del País Valencià. ACPV fent palés el seu compromís inalterable en favor de la llengua, la cultura i les llibertats democràtiques dels valencians acusa la Generalitat Valenciana d’atemptar contra la democràcia i la llibertat al País Valencià, i es compromet a seguir lluitant pel restabliment complet d’aquestes. Igualment insta la societat valenciana a respondre contundentment, des de tots els àmbits, a aquesta agressió sense precedents en els darrers trenta anys. I fa extensible aquesta crida a la societat civil i a la classe política del conjunt dels Països Catalans a comprometre’s plenament en aquesta tasca, la qual no sols és responsabilitat i afecta els valencians sinó el conjunt de la comunitat cultural catalana.

Avui es reunirà d'urgència la Junta Directiva d'ACPV per analitzar la situació creada, i respondre amb la contundència i la fermesa que requereix aquest atac antidemocràtic a la llibertat d'expressió i al dret a la pluralitat informativa. En els propers dies informarem complidament de les actuacions de la nostra entitat al respecte.

Compromesos amb el territoriL'actual moment econòmic i polític, després d'unes eleccions autonòmiques que han tornat a donar la majoria al partit que millor ha defensat els interessos de l'economia que especula amb la terra i els seus recursos, però també amb aquesta economia parcialment en fase de davallada, és també un moment de reflexionar.

Des de Compromís pel Territori hem defensat, des dels nostres inicis, la necessitat de "parar per a pensar", que ha estat i continua estant un dels nostres lemes. Pensar col·lectivament com a base per a l'acció col·lectiva.

Quins són els condicionants legals de l'acció en defensa del territori? Quina és la situació econòmica actual i el seu impacte en l'activitat urbanística? Quines són les expectatives socials i de quina forma interrelacionen amb les decisions sobre polítiques territorials? Quin és el paper dels col·lectius socials que treballen contra l'especulació, per la defensa de la racionalitat en les decisions sobre el territori?

Aquestes qüestions són les que vos convidem a debatre i compartir en aquestes Jornades.

Programa

Divendres 14 desembre

1a sessió - 19 h
1. Conflictes de l'actual model urbanístic

Modera:
Lluís Beltran (Compromís pel Territori)
Ponents:
Estrella Blanes (Jutges per la Democràcia)
Vicent Torres (economista)
Juan Ramon Peris (Unió de Llauradors)

Dissabte 15 desembre

2a sessió - 10 h
2. Les lleis i la protecció del territori

Modera:
Paco Sanz (Compromís pel Territori)
Ponents:
Carlos Arribas (Ecologistes en Acció)
Jose Luis Ramos (advocat)

3a sessió - 12 h
3. La ciutadania i els moviments socials

Modera:
Elvira Mondragón (Compromís pel Territori)
Ponents:
Josep Vidal (Associació de Veïns Godella)
Francesc Hernández (sociòleg)
Rafa Xambó (sociòleg)

14,30 h: dinar
4a sessió - 16,30 h

4. Assemblea de col·lectius. Balanç i perspectives del treball en el moment actual de Compromís pel Territori

--------------------------------------------------------------------------------

Dinar: per organitzar el dinar del dissabte us demanem que ens confirmeu la vostra assistència fins el dijous 13 de desembre. El preu aproximat estaria al voltant de 15 €.

Allotjament: per aquells i aquelles que vulgueu fer nit a València us facilitem les següents adreces:
- Alberg Juvenil Ciutat de València, c/ Balmes 17
(tel. 963925100)

Si a TV3 en el futbol.

L'estadi José Rico Pérez, on juga l'Hércules Club de Fútbol, diu "Si a TV3".La penya Negre Lloma va desplegar una pancarta de suport a TV3 al partit amb l'Hèrcules com a local.

Guanya la Cistella de Nadal del Casal

Participa en la porra del Casal Jaume I d'Alacant i t'emportaràs una cistella amb productes de la terra.La cistella portarà: vi de Poveda, mel de Sella, torró de Xixona, mistela de Dénia, xocolata Valor,...

Participació de 2 euros per número.

Si el número que elegisques coincideix amb les dos últimes xifres de la Grossa de Nadal (22 de desembre): Enhorabona!!, la cistella és teua!

Què faig si...

PRESENTACIÓ DE LA GUIA 'QUÈ FAIG SI...?'

La guia 'Què faig si...?' recull alguns suggeriments que poden ser útils per afrontar situacions quotidianes pel que fa a l'ús del valencià.

Dilluns 10 de desembre, 12 hores
Sala de graus de la Facultat de Dret

Hi intervenen:
Cristian Sirvent, president del Consell d'Alumnes
Ferran Isabel, Secretariat de Promoció del Valencià
Àlvar Kuehn, portaveu de la Plataforma per la Llengua

Organitzen:
Plataforma per la Llengua
Consell d'Alumnes
Universitat d'Alacant
Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea
Secretariat de Promoció del Valencià

Les persones que hi assistisquen rebran un exemplar de la guia.

Ja tenim mel!

Ja ha arribat els pots de mel de flor de taronger amb essència de timó, de Sella i el millor:

Casolana!Podeu comprar un pot d'un kilo per només set euros.

Cursos del Consell de la Joventut

CURSOS CJA GENER – JUNY 2008

CURS DE 3D STUDIO MAX 8

CURS D'ASSOCIACIONISME

CURS II CICLE: SEGLE XXI EL SEGLE DE LES DONES?

III SETMANA MEDIAMBIENTAL

CURSOS D'INFORMÀTICA: ‘OFFICE'

QUÈ US PASSA (JOVES) VALENCIANS?

UNICÓMIC 2008

CURSOS DE VALENCIÀ 2008
3 CURSOS NIVELL ORAL
3 CURSOS NIVELL ELEMENTAL
4 CURSOS NIVELL MITJÀ
1 CURS NIVELL SUPERIOR

Informació, Matrícula, Precu, Horaris:
Consell de la Joventut d’Alacant
C/ Llauradors 14, tercera planta
03002 Alacant
Tel. 965 14 96 98
e-mail: cja@cjalacant.net
www.cjalacant.net

Llei d'igualtat

Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,

El proper dimarts 11 de desembre es celebrarà a la Sala de Juntes del Centre 14 d’Alacant una jornada sobre la Llei d’Igualtat organitzada pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració del Consell de la Joventut d’Alacant.

La jornada s’obrirà a les 17 hores amb una conferència d’Elena Simón, i a continuació es realitzarà una taula redona amb representants dels diferents sindicats i partits polítics amb representació al CJCV. El cartell de l’activitat en la web http://www.cjcv.org/secciones/documentos/documentos_campanyas

Esperant que aquesta activitat siga del vostre interés, rebeu una cordial salutació,

Arantxa león
Tel. 963 510 120

activitats@cjcv.org
www.cjcv.org

CATAVOLTA, el joc del català


Benvolgut / benvolguda,

Et penses que ho saps tot sobre el català? Vols saber quin coneixement real tens sobre la teva llengua i sobre la seva situació avui dia? T’atreveixes a posar-te a prova?

T’escrivim per informar-te d’una nova iniciativa que la Plataforma per la Llengua ha posat en funcionament. Es tracta del Catavolta. El joc del català, que, com el mateix nom indica, és un joc sobre la nostra llengua pensat per trencar tòpics i per facilitar informació útil sobre la situació, vigència, ús i legislació del català. Tot, d’una manera lúdica i amena, a través d’una ruleta que et plantejarà 10 preguntes que et permetran posar a prova el teu coneixement real sobre aquests i altres aspectes relacionats amb la nostra llengua. Acceptes el repte? Si les encertes totes, tindràs premi!

Entra-hi, participa-hi i, si t’ha agradat, no t’oblidis de reenviar-lo als teus amics i amigues. Ves a: www.plataforma-llengua.cat/catavolta.

Aquest joc s’ha realitzat en col·laboració amb la Fundació Trias Fargas.

Àrea de Comunicació Plataforma per la Llengua

Sí a la TV3. No a la inquisició

Joaquim Caturla

Sí a la TV3. No a la inquisició


El problema del nacionalisme castellanitzador del PP és que ho neguen: els nacionalistes són els altres. És a dir, som els qui ens neguem a perdre la nostra identitat, els qui volem viure en la llengua de la nostra terra, els qui no volem ser esborrats del mapa.
El nacionalisme del PP viu obsessionat pel número u. Un estat, una nació, una única llengua, una religió. La realitat, però, és molt més plural: quatre idiomes dins l´estat, un estat laic i una quasi llibertat que sobreviu de mala manera. I això el PP no ho pot tolerar. Per aquesta raó, després de moltes negociacions amb el Govern Central i d´aconseguir el mitjans tècnics que possibiliten la recepció de la TV3 al País Valencià, volen tancar els repetidors per on arriba aquesta cadena a terres valencianes. Els molesta la llibertat.
És molt trist veure com un partit que aspirava a ocupar el centre polític, s´ha convertir en un moviment neofranquista de maneres inquisitorials. ¿Serà de collita pròpia o per influència de la totpoderosa cúpula eclesial? Malament, senyor Camps.

Carta d'opinió publicada el diumenge 2 desembre al Diario Información.

La Colla del Campello: travessia de la Lloma de Reixes a Aigües

Travessia Lloma Reixes - Aigües

Amigues i amics,

- Aquest dilluns 2 de novembre comença l'inscripció a la travessia de la Lloma de Reixes a Aigües que tindra lloc el diumenge 16. Aquesta activitat excursionista s'emmarca en les que cada any programem "Per les nostres serres" per donar a conèixer l'entorn natural del Campello, tan desconegut per a molts de nosaltres. http://www.colla.cat/trave21a.html

- Ja està obert el període d'inscripció a la V edició del Taller d'Espart del Campello, que tindrà lloc de gener a maig de 2008. Si esteu interessats en participar en el Taller, dirigiu-nos un e-mail a colla@colla.org, fent constar el vostre nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i data de naixement. http://www.colla.cat/tallesp.html.

- Per fí hem aconseguit que l'Ajuntament protegesca alguna cosa de la vila romana. Així almenys ho van aprovar la passat 29/11/07 referint-se al poc més del 10% del jaciment arqueològic que encara resta soterrat a la vora de la nova autopista de cimcumval·lacíó d'Alacant. També han aprovat ampliar les excavacions al voltant de la vila per comprovar si aquesta s'estén encara més, tal com va demanar la Colla. Farem un seguiment per a que els acords es complesquen aquesta vegada. http://www.colla.cat/campm012.html.

- El dimarts 4, a les 20:30 hores, hi haurà una nova reunió a la seu del BLOC sobre TV3, on membres d'ACPV informaran sobre sobre l'estat de la anunciada clausura del repetidor de la Carrasqueta per part de la Generalitat Valenciana. En aquesta reunió es repartiran més làmines de Tàpies per col·laborar al pagament de la multa de 300.000 euros posada per la Generalitat a ACPV, i per tant als valencians que volem veure eixa televisió en la nostra llengua. Podeu veure les imatges de la passejada al repetidor de la Carrasqueta del passat diumenge 25/11/07 aquí:
http://www.colla.cat/tv3alpv.html.

- El passat 17/11/07 vam plantar 200 arbres a les Puntes de Gosàlvez. En gener o febrer farem una altra plantació de 100 arbres més.
http://www.colla.cat/campm003.html

- Ja ha començat la senyalització del primer sender homologat per la Federació al Campello. Es tracta del que recorre les Puntes de Gosàlvez, essent una iniciativa de l'Oficina de Turisme amb la col·laboració de la Colla en el disseny i documentació del mateix. Ja us avisarem quan estiga llest.

- La Colla va rebre el passat dissabte 1/12/2007 el premi Compromís amb el Territori, atorgat pel BLOC de la comarca de l'Alacantí. Això en encoratja a seguir lluitant amb més força per la nostra terra.

- Ja podeu demanar-nos la Llicència de Muntanyisme del 2008. ¡¡ Federeu-vos !!. http://www.colla.cat/llicen.html
I això és tot de moment.

Salut i bon camí,

La Colla