Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Campanya: La diputació d'Alacant en valencià

La ciutadania alacantina s’està mobilitzant en una campanya a favor de l’ús del valencià en la diputació d’Alacant. Actualment els nivells de desús de la nostra llengua per part d’aquesta institució són pràcticament antiestatutaris i obliden sistemàticament la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Canvia els camps entre "[" i "]" i envia-ho a registro@dip-alicante.es amb l'assumpte: "Per què no en valencià?". re-envieu aquest mail als vostres contactes.

Senyor president de la Diputació d'Alacant,


Sóc valencià/ana que visc a [CIUTAT] i treballe a [CIUTAT], un dels municipis pertanyents a l'àmbit d'actuació de la diputació que vosté presideix.
Com bé sap els valencianoparlants tenim drets lingüístics que legalment recull la Llei d'Ús i ensenyament del valencià des de l'any 1983 gràcies a l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola.

També sap que les institucions democràtiques valencianes, com la que presideix, han de complir els manaments legals vigents i és en aquest punt on, com a ciutadà, entenc, veig i comprove que la diputació d'Alacant no compleix el precepte bàsic i essencial de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià quan diu: Especial protecció i promoció del valencià".

És per això que li eleve la meua queixa per la inapreciable i insuficient promoció i ús de la llengua que és oficial i pròpia a la nostra comunitat autònoma: el valencià.
Així mateix li demane la contestació que considere pertinent i li oferesc la meua col·laboració en tot allò que ajude a guanyar qüotes de llibertat, justícia i equitat lingüística.
Ben cordialment,

[NOM I COGNOMS]


[ADREÇA]