Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Cursos de valencià

Curs nivell Oral:

Edició: 1
Dies: Dilluns i divendres
Horari: 20 a 22h.
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 2
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 16 a 18h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 3
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 18 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€


Curs nivell Elemental:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 2
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: 16 a 18h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 3
Dies: Dilluns i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


Curs nivell Mitjà:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 18 a 20h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 2
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: 20 a 22h
Lloc: Regidoria d'Educació, c/ Cienfuegos 2
Preu: 35€

Edició: 3
Dies: Dilluns i dijous
Horari: 18 a 20h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€

Edició: 4
Dies: Dimecres i divendres
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


Curs nivell Superior:

Edició: 1
Dies: Dimarts i dijous
Horari: 20 a 22h
Lloc: Seu Ciutat d'Alacant (Avinguda Ramón y Cajal 4)
Preu:
Associats a entitats del Consell de la Joventut d'Alacant (inclosa Acció Cultural), 45€
Menors de 35 anys: 55€
Majors de 35 anys: 80€


60 hores
Inici: setmana del 14 de gener.
Nº Compte
La Caixa
Entitat 2100
Oficina 2106
CC 07
Nº Compte 0200213457