Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Teatre: 'Fuga'

TEATRE: 'FUGA'

Divendres 15 de febrer, a les 20.30 hores
Casa de la Cultura de Mutxamel

Més informació ací.