Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Escoles en Valencià a Xixona

Cívica-Escola Valenciana
REUNIÓ COORDINADORA XX TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ

Dimecres 20 de febrer, 18 h
Casa de Cultura de Xixona. C/ Mare de Déu de l'Orito, 62