Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Pintada al llit del Túria reclamant TV3