Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

La Generalitat Valenciana confirma l'ordre de tancament de les emissions de TVC al País Valencià i la sanció de 300.000€

La Secretaria Autonòmica de Comunicació de la Generalitat Valenciana ha decidit desestimar el recurs interposat per ACPV davant la Direcció General de Promoció Institucional, la qual va resoldre el procediment sancionador per les emissions de TV3 amb una ordre de cessament de les emissions i una desproporcionada sanció econòmica a ACPV de 300.000€.


La conseqüència immedita d’aquesta decisió és contundent. Segons estipula la resolució, aquesta s’ha de fer efectiva en el termini de vint dies. La Junta Directiva d’ACPV, conscient de la gravetat de la situació i el perill que corren les úniques emissions televisives íntegrament en llengua pròpia en l’àmbit del País Valencià, es reunirà amb caràcter d’urgència per analitzar la situació i concretar la resposta, tant jurídica com social, a aquesta arbitrària decisió del govern valencià.

ACPV vol aprofitar aquesta comunicat de premsa per recordar que la via de solució més factible i raonable a la situació creada pel PP valencià és la de l’acord entre la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Indústria espanyol que garantisca la reciprocitat dels diferents canals “autonòmics” que emeten en llengua catalana, com ACPV ha considerat sempre desitjable. Aquesta decisió, però, demostra l’escasa voluntat de diàleg del Consell valencià, que mentre diu apostar per l’acord sanciona amb contundència una de les parts implicades en el conflicte. Si aquest acord no arriba el més probable és que els valencians i valencianes vegen privats els seus drets fonamentals a la pluralitat informativa i en valencià.