Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

15 anys sense Guillem Agulló


Que el plany esdevinga ràbia.
Que la ràbia encenga el crit.
Que el crit ens done esperança
i l’esperança el camí.

Que el camí siga justícia

i la justícia un demà.

Perquè el demà serà un somni:

un somni de llibertat.