Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Govern espanyol concedeix tercer multiplexACPV ES FELICITA PER LA DECISIÓ DEL GOVERN ESPANYOL PEL QUE FA AL TERCER MULTIPLEX I INSTA LA GENERALITAT A RETIRAR LA SANCIÓ ECONÒMICA A L'ENTITAT COM A MOSTRA DE LA SEUA VOLUNTAT D'ARRIBAR A ACORDS

Davant l'anunci del Ministeri d'Indústria d'oferir un tercer múltiplex als governs autonòmics que signen un acord de reciprocitat entre televisions públiques i que ja tinguen ocupats els dos mútiplex de quals disposen a hores d'ara, Acció Cultural del País Valencià es felicita de que s'amplie l'oferta comunicativa i la cesió de freqüències a les comunitats autònomes.

Igualment, ACPV considera que després d'aquest anunci del govern espanyol , el Govern Valencià queda finalment sense excuses per negociar l'acord amb la Generalitat de Catalunya i garantir la reciprocitat de les emissions autonòmiques realitzades en una mateixa llengua tot i que cal recordar que les excuses tècniques esmentades sempre per Camps, no són certes, ja que com tots sabeu TV3 porta emetent-se durant més de 20 anys al Paí­s Valencià i el darrer any ho ha fet amb tecnologia digital sense cap entrebanc tècnic.

ACPV insisteix que estem davant d'un conflicte polí­tic i legal, mai tècnic i en aquest sentit recorda que la sanció econòmica de 300.000€ imposada a ACPV per emetre TV3 al Paí­s Valencià continua vigent, i és executiva, igual que ho és l'ordre de tancament dels repetidors de TVC propietat d'aquesta entitat que es pot produir en qualsevol moment.

El Govern Valencià demostrarà la seua voluntat política d'arribar a un acord de reciprocitat si deixa sense efecte la sanció econòmica de 300.000€ imposada contra ACPV i suspén l'ordre de tancament dels repetidors d'aquesta entitat.