Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Universitat d'Estiu Rafael AltamiraDirectora:Mª Carmen López Sánchez
Secretària:Séfora Bou Perona

L'educació és un dret fonamental reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i en la Convenció sobre els Drets del Xiquet de 1989. Així mateix, a més d'un dret i una responsabilitat internacional compartida i reconeguda, aquesta constitueix un instrument que permet a la ciutadania participar en la societat de manera activa i eficaç.
El terme «educació» té un vast significat, però podem parlar d'un procés materialitzat en una sèrie de coneixements adquirits, que produeixen determinats canvis d’àmbit social, intel•lectual i emocional segons la conscienciació personal.
Amb aquest curs revisarem i analitzarem el concepte educatiu i, a més, exposarem bones pràctiques dutes a terme amb èxit. Quatre seran els eixos vertebradors sobre els quals versarà el curs:
- L'educació formal, observant les directrius del sistema educatiu institucionalitzat, tant directament com transversalment.
- Xiquets i xiquetes com a subjecte educatiu, presentant la infància com a actuant i ciutadana de ple dret, en compte d'objecte de l'educació;
- Literatura: eix fonamental de l'aprenentatge, tractant el paper literari davant de l'auge dels clubs de lectura infantils, teràpies de contes, tallers de lectura relaxant o literatura creativa.
- Innovació des del punt de vista educatiu, valent-se de l'originalitat i de la recerca de nous recursos didàctics que resulten atractius per a propiciar i fomentar l'aprenentatge.


Dilluns 9

8:30 - 9:00 h: Visita guiada al Campus de la Universidad de Alicante. Salida desde el Aula 15S del Aulario I.

9:00 - 10:00 h: Presentación y metodología del curso. Aula: 05G.
Mª Carmen López Sánchez. Dept. Comunicació i Psicologia Social. Universitat d'Alacant
Séfora Bou Perona. Professora d'Ensenyament Mitjà. Profesora Enseñanzas Medias. Delegada a Alacant d'Acció Cultural del País Valencià

10:00 - 12:00 h: Introducción: Educando en la participación. Aula: 05G.
Mª Carmen López Sánchez. Dept. Comunicació i Psicologia Social. Universitat d'Alacant

12:00 - 14:00 h: Acto de bienvenida a la Universidad de Verano. Conferencia inaugural
'El futuro de la religión: ¿vuelve dios?'
. Aula: Paraninfo.
Javier Sádaba Garay. Filòsof. Catedràtic d'Ética. Universitat Autònoma de Madrid

16:00 - 19:00 h: Grupos de trabajo:
- Niños y niñas como sujeto educativo.
- Innovación desde el punto de vista educativo.
- Literatura: eje fundamental del aprendizaje
. Aula: 10P, 11P y 12P .
Séfora Bou Perona. Professora d'Ensenyament Mitjà. Profesora Enseñanzas Medias. Delegada a Alacant d'Acció Cultural del País Valencià
Joan Miquel Rovira Collado. President del Consell de la Joventut d'Alacant
Alejandra Bou Perona. Tècnica superior en animació sociocultural. Vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Alacant