Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Integra_T al Consell de la Joventut


Pròxims dies de reunió del grup de treball INTEGRA_T

• 3 de Juliol
• 17 de Juliol

Lloc: Seu ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant (Ramón y Cajal 4)

L'horari de les reunions serà el de sempre, de 18:00 a 20:00.

Nota: En aquests dos dies concretarem les diferents activitats que realitzarem en “la Setmana Jove”(que tindrà lloc del 6 al 12 d'Agost en la mateixa Seu de la Universitat) del Consell de la Joventut. D'aquesta manera ens donarem a conèixer, a més d'ajudar a normalitzar les diferents discapacitats existents.

CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALACANT
C/ Labradores 14, 3ª. 03002 Alacant
Tel. 965 149 698
Fax. 965 149 678
www.cjalacant.net
cja@cjalacant.net