Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Sara, la dona sense atributs, de Carles Cortés


Presentació del llibre

Sara, la dona sense atributs, de Carles Cortés

Premi de Literatura Eròtica la Vall d'Albaida 2009

“Una històtia centrada en la força de les passions humanes”

A més de l'autor, hi intervindran Josefina Bueno, prefessora titular de literatura francesa de la Universitat d'Alacant, i Joaquim G. Caturla, escriptor i catedràtica d'institut.

L'acte tindrà lloc el dimarts 8 de juny a les 20h, a la Llibreria 80 Mundos d'Alacant (Av. General Marvá, 14).