Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

LA GOSSA SORDA A ALACANT

Concert de la Gossa Sorda, dins del concert

Amb tot el dret del món. La caravana dels drets humans


ALACANT. Conxa de l'explanada.

17 d'octubre. 19:30.