Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

ACPV es felicita perquè es torna a validar la unitat lingüística i el nom de català per a llengua del País Valencià

La Generalitat Valenciana torna a perdre un pols pel nom de la llengua

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha obligat la Generalitat Valenciana a aprovar els estatuts de la Universitat d'Alacant on diuen que un dels objectius de la Universitat és "Potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l'Estatut d'Autonomia, acadèmicament català, atenent a la consolidació i la plena normalització en tota la vida universitària".

ACPV considera que la Generalitat Valenciana perd una altra batalla judicial sobre el nom de la llengua i la unitat lingüística del català. Per ACPV, el president Francesc Camps i el Consell s'haurien de dedicar a promocionar, usar i normalitzar la llengua del País Valencià i fer batalla pel nom de la llengua, ja que això l'aproxima a posicions més reaccionàries i antivalencianistes del País Valencià.

També, ACPV demana al president de la Generalitat que es comence a treballar colze a colze amb les Universitats valencianes, amb el finançament necessari i no creant universitat virtuals ni posant entrebancs als estatuts de les mateixes.

A més, ACPV li recorda al senyor Camps que ja hi ha 17 sentències judicials (del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de la CV) que avalen el nom de català per a la nostra llengua.